Συσκευασίες Bag In A Box

Διαφανείς ασκοί 5-10-20-25 λίτρων για συσκευασία γαλακτοκομικών και χυμών

Μεταλλοποιημένοι ασκοί για συσκευασία κρασιού 5-10-20 λίτρων