Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Επενδύουμε σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

Η βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών INOVA ΑΕΒΕ διαθέτει υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4.000τμ. στη βιομηχανική περιοχή της Θήβας, 65χλμ. έξω από την Αθήνα, πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα της παραγωγής ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγγελίας του πελάτη.

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα & Ασφάλεια

Πιστοποιούμε την ποιότητα και ασφάλεια του τελικού προϊόντος

Η ποιότητα της παραγωγής είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της βιομηχανίας πλαστικών INOVA ΑΕΒΕ. Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε επενδύσει σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο την ακρίβεια, την ομοιομορφία και την ταχύτητα στην παραγωγή πλαστικών συσκευασιών.  Η βιομηχανία INOVA ΑΕΒΕ είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ISO 22000.

Πρώτη ύλη

Πρώτη ύλη

Διασφαλίζουμε την ποιότητα ένα βήμα πριν την παραγωγή

Όλα τα προϊόντα της INOVA ΑΕΒΕ παράγονται από υλικά υψηλών προδιαγραφών και είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής παραγωγής συσκευασιών τροφίμων.

Περιβαλλοντική ευθύνη

Περιβαλλοντική ευθύνη

Βασική μας αρχή η προστασία του περιβάλλοντος

Η ενέργεια και το περιβάλλον κατέχουν καίρια θέση στις εγκαταστάσεις της INOVA ΑΕΒΕ. Ο ειδικός τεχνικός εξοπλισμός και προσωπικό παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας των μηχανημάτων.
Για παράδειγμα, έχουμε επενδύσει σε φωτισμό LED μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την κατανάλωση της ενέργειας σε καθημερινή βάση.